FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accomodatie  Aantal vragen: 4
 Bar  Aantal vragen: 4
 Bedrijvenhockey  Aantal vragen: 1
 Clubkleding  Aantal vragen: 4
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 Evenementen  Aantal vragen: 2
 Financiën  Aantal vragen: 11
 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen en 2e hands kleding  Aantal vragen: 1
 Hockey met een lichamelijke beperking  Aantal vragen: 3
 Hockeyen  Aantal vragen: 5
 Inschrijfvoorwaarden  Aantal vragen: 1
 Jeugdcommissie  Aantal vragen: 1
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 5
 Materialen  Aantal vragen: 1
 Minicommissie  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Proeftrainingen  Aantal vragen: 2
 Recreantenhockey  Aantal vragen: 3
 Rookafspraken  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 5
 Sponsoring  Aantal vragen: 4
 Toernooien  Aantal vragen: 4
 Trainingen  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 2
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wedstrijdorganisatie  Aantal vragen: 2
 Zaalhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributie
Algemene informatie 
Betalingsvoorwaarden:
Ieder lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal plaats vinden in twee termijnen, te weten rond 25 september en rond 25 januari .
De zaalhockey-incasso zal plaatsvinden medio december  

Zonder incasso machtiging kan men geen lid worden of blijven. 

 

Leeftijden:

De peildatum voor de leeftijdgebonden contributie is steeds 1 oktober.
 
1e lijnstoeslag:
Voor de spelers en speelsters van alle 1e teams geldt een 1e lijnstoeslag van €25,= per jaar, deze toeslag wordt bij de eerste termijn van de contributie geïncasseerd en telt niet mee in kortingsregelingen. 

 

Contributie bij tussentijdse aanmelding:

Voor leden die zich na 1 januari aanmelden als lid geldt een korting op de contributie van 50%. Deze contributie wordt in één termijn geïncasseerd. Wanneer er echter nog minder dan een maand getraind wordt, dan gaat de contributie het volgend seizoen in. 

 

Contributie bij tussentijdse afmelding:

Men gaat het lidmaatschap steeds aan voor de duur van één jaar, bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe seizoen, dus ook contributie voor het nieuwe seizoen.


Beleid in geval van blessure/zwangerschap/studie/stage buitenland
Bij langdurige en ernstige blessure die het verder hockeyen onmogelijk maakt, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Zo ook voor zwangerschap en buitenlandstudie. MHCD voert hierin een terughoudend beleid.

De (blessure en) datum vanaf dat niet meer gehockeyd kan worden, moet gemeld worden aan de coach. Ook de datum van herstel/terugkomst en dus het weer deelnemen aan hockey moet worden gemeld. Op basis van een staffel (zie onder) wordt de hoogte van de compensatie bepaald. Heeft u recht op compensatie dat vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributiebetaling.

Terugbetaling vindt aan het einde van het seizoen (in juni) plaats.

Bijzondere compensatieregeling:
Eerste 2 maanden - Geen compensatie
3 maanden - 5% compensatie
4 maanden - 10% compensatie

5 maanden - 15% compensatie

6 maanden - 20% compensatie

7 maanden - 25% compensatie

8 maanden - 30% compensatie

9 maanden - 35% compensatie

10 maanden (gehele seizoen) - 40% compensatie 

Gezinskorting:

Onder een gezin wordt verstaan alle gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen. Vanaf het derde lid uit één gezin ontvangt men € 10,- korting, voor het vierde lid €20,- korting etc. Daarnaast wordt er een maximum contributie van € 1000.- per gezin gehanteerd.  


Uitwonende studenten en niet spelende leden tellen niet mee bij het bepalen van het aantal gezinsleden in verband met de gezinskorting. 

 

Studentenkorting:

Voor seniorleden, die het hele seizoen studerend (uitkering studiefinanciering) en uitwonend zijn (wonen in hun studieplaats), geldt een korting van € 25,-. De studentenkorting wordt toegewezen als de penningmeester in het bezit is van een kopie van het inschrijvingsbewijs van universiteit of hogeschool alsmede een kopie van het huurcontract.

De korting wordt na ontvangst van de contributie terugbetaald in de maand maart.

Let op: studentenkorting dient ieder jaar opnieuw te worden aangevraagd!

      

Contributie invordering:

Wanneer de contributie 4 weken na een incasso ronde nog niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan. Wanneer de incasso twee keer achtereenvolgend geweigerd wordt, dan wordt er een boete van €7,50 opgelegd. 

 
Kan de contributie in termijnen worden betaald? 
De contributie via automatische incasso wordt geheven in twee termijnen, te weten ieder verenigingsjaar in september en januari.
 
Krijg ik contributie terug bij tussentijdse stopzetting van mijn lidmaatschap? 
Niet afgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe seizoen, dus ook contributie voor het nieuwe seizoen. Men gaat het lidmaatschap steeds aan voor de duur van één jaar, bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie.