Nieuwe veld

29-9 Nieuws

Beste leden,

Vrijdag a.s. zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe waterveld starten. Vanaf maandag 5 oktober zal er daadwerkelijk worden aangevangen met de realisatie.

Voor de toegang en het gebruik van de velden zal dit enkele beperkingen geven:

  • De toegang tot ons complex wordt tijdelijk verplaatst naar het toegangshek aan de westkant naast het DAK en WML.

  • De gemeente zal hier een tijdelijke fietsenstalling realiseren.

  • Alleen veld 2 en 3 zullen toegankelijk zijn voor de club, Mikz en het d'Oultremontcollege.

  • Op het MHCD terrein zullen aan de zuidzijde van veld 1 fysieke afscheidingen/hekwerken worden geplaatst.

  • De huidige toegang zal worden voorzien van rijplaten.

Tijdens het bouwen zullen er op enkele locaties bergen met grond / granulaat aanwezig zijn. Het dringende verzoek en advies om deze gronden niet te gebruiken als speelterrein.

Gegeven de bouwtijden zullen onze leden geen of nauwelijks contact hebben met het bouwverkeer. Voor de Mikz en d'Oultremontcollege ligt dit anders.

De planning is dat de werkzaamheden rond 14 december zullen zijn afgerond. Voor MHCD zal Norbert Steenbrink optreden als liaison naar de gemeente.

Een belangrijke fase voor MHCD waar we lang naar hebben uitgekeken!

 

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?