1. XXX - Scheidsrechters

 

Scheidsrechter beleid MHCD:

MHCD streeft er naar om voorop te lopen in haar beleid, zo ook op scheidsrechter gebied.

Om dit alles in goede banen te leiden is een beleid opgesteld, welke bestaat uit een algemeen deel en een sanctie deel. Dit kan als volgt kan worden verwoord:

Algemeen beleid:

·Fluiten is verplicht voor iedere speler die meedoet aan junioren – of senioren competitie.

·Ieder jaar worden de leden in de gelegenheid gesteld om opgeleid te worden als scheidsrechter, hiervoor wordt een gevarieerd en regelmatig cursusprogramma geleverd.

·Het belang van scheidsrechter zijn en worden, wordt nog niet door iedereen op waarde ingeschat. Om die reden is een sanctie beleid noodzakelijk. Dit beleid is door het bestuur geaccordeerd en wordt ook door het bestuur en strafcommissie ondersteund.

·Wanneer de scheidsrechter niet beschikbaar is op de aangewezen dag dient deze zelf voor vervanging te zorgen.

·Indeling:

oC-spelers fluiten E – en F wedstrijden

oB-spelers fluiten 8-tallen en bij uitzondering D jeugd

oA –spelers fluiten D en C jeugd

oSenioren fluiten A en B jeugd

·Opleidingen:

oC-spelers krijgen een basisopleiding ( clinic) om de regels te leren voor het begeleiden van E- en F wedstrijden

oB en A spelers krijgen een opleiding voor het behalen van de scheidsrechterskaart. Bij het bereiken van de senior leeftijd dient de kaart in bezit te zijn. Mocht een junior lid bij het bereiken van de senior leeftijd geen kaart bezitten dan wordt hij/zij automatisch trainingslid en zal niet worden ingedeeld in een senioren elftal. Competitie spelen is dan niet mogelijk.

·Bij de senioren worden 2 groepen onderscheiden:

oDe Trickeyers, trainingsleden en niet spelende leden. Deze groep speelt geen competitie hockey en is daarom ook vrijgesteld voor het fluiten. Op vrijwillige basis mag altijd deelgenomen worden aan de reguliere weekend indeling.

oDe overige senioren teams worden ingedeeld op basis van de reguliere weekend indeling. .

 

Sanctie beleid:

·Sancties worden opgelegd in de volgende situaties:

oNiet deelnemen aan een scheidsrechterscursus , clinic of meer dan 2 x niet halen van norm voor verkrijgen van de scheidsrechterskaart.

oWangedrag op een scheidsrechterscursus

oNiet komen opdagen indien opgesteld als scheidsrechter.

·De volgende sancties zijn van toepassing:

oBij niet komen opdagen en/of deelnemen aan een scheidsrechterscursus wordt deelname aan een volgende cursus uitgesloten en is het de eigen verantwoordelijkheid om alsnog een kaart te behalen.

oBij niet slagen voor cursus wordt de speler in kwestie geschorst van deelname aan wedstrijden totdat kaart is behaald.

oBij wangedrag op een scheidsrechterscursus wordt men van verder deelname uitgesloten, dit geldt dan ook voor nieuwe geplande cursussen. Het is dan weer de eigen verantwoordelijkheid om alsnog een kaart te behalen.

oBij niet komen opdagen wordt men geschorst voor de eerst komende thuiswedstrijd en blijft de beurt behouden, bij een 2de keer geschiedt hetzelfde en wordt tevens een aantekening gemaakt als zijnde wangedrag*.

oWangedrag en schorsingen worden schriftelijk gemeld.


* Wangedrag kan aanleiding zijn voor het bestuur om het betreffende lid te royeren van MHCD.