Leden en lidmaatschap


Voor wie lid wil worden van MHCD gelden de volgende inschrijfvoorwaarden:

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar dat loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. De minimum leeftijd is 4 jaar. Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.
Wanneer er echter nog minder dan een maand getraind wordt, gaat de contributie het volgend seizoen in. 

Opzegging
Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie via een mail naar [email protected]. Opzegging dient uiterlijk 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden.
Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht.
Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie.
Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zal na twee aanmaningen een boete worden opgelegd van € 12,50 en zal de inning in handen gegeven worden van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid.
Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Betalingsvoorwaarden
Ieder lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal in twee termijnen plaatsvinden. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig inschrijfgeld van € 25,= verschuldigd.

Betaling geschiedt middels automatische incasso. Wanneer deze twee keer achtereenvolgend geweigerd wordt, dan wordt er een boete van €7,50 opgelegd.

Contributie en inschrijfgeld
De contributiebedragen en kortingsregelingen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onderaan deze informatie.

Soorten lidmaatschap
-Regulier hockey: deelname aan trainingen en wedstrijden t.b.v. de competitie.
-LG-hockey: hockey voor jongeren met een lichamelijke beperking die niet rolstoelafhankelijk zijn. De leeftijdsgrens van LG-jongeren ligt tussen de 8 en 19 jaar.
-Trainingslid: deelname uitsluitend aan trainingen, het spelen van competitiewedstrijden is niet toegestaan.
-Trimhockey: voor dames en heren met weinig tot geen hockeyervaring, die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en 'n partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer.
-Niet-spelend lid: neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging.
In oktober 2012 werd gestart met Jongste Jeugd, hockey voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar. Hier worden spelenderwijs de hockeybeginselen aangeleerd. Plezier staat echter altijd voorop!

Verplichtingen
-Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
-Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
-Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
-Ouders van juniorleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.

Kleding
Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht. De kleding bestaat uit een donkerblauw poloshirt met korte mouw, met aan de voorzijde een horizontale ingeweven citroen-gele streep en daarboven het MHCD embleem, een donkerblauw short of rokje (met vast broekje) en effen, citroen-gele kniekousen met ingeweven MHCD-logo aan beide zijden op de enkel.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, het dragen van een mondbeschermer wordt aangeraden. De clubkleding, alsmede overige hockeybenodigdheden, is verkrijgbaar bij Sportwereld Drunen, Raadhuisplein 19, 5151JH Drunen.
Met regelmaat is in het clubhuis de mogelijkheid tweedehands kleding te kopen, openingstijden van de tweedehands winkel worden gepubliceerd op de site.

Reclame op wedstrijd- en trainingskleding
Voor het voeren van reclame op wedstrijd- en/of trainingskleding gelden aparte regels. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de sponsorcommissie via [email protected].

Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden of ouders van jeugdleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen, organiseren toernooien, materiaalcommissie.

Verzekeringen
Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.

Contributie seizoen 2018-2019

Jeugdcontributies (*leeftijd per 1 oktober 2018):

Funkey
4 t/m 5 jaar
62 euro
Junioren E- en F-jeugd
6 t/m 9 jaar
169 euro
Junioren A-, B-, C- en D-jeugd
8 t/m 17 jaar
210 euro

Seniorencontributies:

Trainingslid
143 euro
Donderdagavond veteranessen
179 euro
Senioren
276 euro

Zaalhockey:

Zaalhockey junioren E-jeugd
30 euro
Zaalhockey junioren A-,B-,C- en D-jeugd
55 euro
Zaalhockey senioren
70 euro

Voor de spelers en speelsters van alle 1e teams geldt een 1e lijntoeslag van €25,= per jaar, deze toeslag wordt bij de eerste termijn van de contributie geïncasseerd en telt niet mee in kortingsregelingen.

Familiekorting
Ieder 3e lid van een gezin en verder (wonend op hetzelfde adres) krijgt €10 korting, elk 4e lid krijgt €20 korting, elk 5e lid krijgt €30 korting etc.  

Het maximale gezinsbedrag is voor seizoen 2018-2019 op €1000 vastgesteld.  

Let op!
Voor de leden die meedoen aan de zaalhockeycompetitie geldt een extra contributie van €75 per persoon voor senioren en € 50 per persoon voor junioren, de zaalhockeycontributie valt buiten elke kortingsregeling.

Mocht je alleen zaalhockeycompetitie willen spelen bij MHCD, dan kan dat ook. Contributie is dan € 85 per winterseizoen.
 
Voor meer informatie over de contributieregeling zie FAQ, contributies op deze site.