Zaalhockey informatie


Tijdens de wintermaanden december, januari en februari wordt er geen veldcompetitie gespeeld, maar biedt MHCD aan zoveel mogelijk teams de mogelijkheid om deel te nemen aan de zaalcompetitie inclusief trainingen. Een hele leuke afwisseling van het buitenhockey en een geweldige manier om technisch vaardiger te worden. Boven alles gewoon heel erg leuk!

Het zaalhockey wordt door MHCD gestimuleerd, maar is nooit verplicht. Vanwege het moeten huren van zaalruimte bij de gemeente zijn er aparte zaalcontributies ingesteld om de kosten te kunnen dekken. Vooraf wordt ieder lid benaderd om mee te doen. Bij deelname wordt de zaalcontributie apart geïncasseerd.