Gevonden voorwerpen

Ben je iets kwijt? 

De gevonden voorwerpen worden in eerste instantie in de bak onder de trap in het clubhuis gelegd, let er op dat deze geregeld leeggemaakt wordt.