FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accomodatie  Aantal vragen: 4
 Bar  Aantal vragen: 4
 Bedrijvenhockey  Aantal vragen: 1
 Clubkleding  Aantal vragen: 4
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 Evenementen  Aantal vragen: 2
 FinanciĆ«n  Aantal vragen: 11
 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen en 2e hands kleding  Aantal vragen: 1
 Hockey met een lichamelijke beperking  Aantal vragen: 3
 Hockeyen  Aantal vragen: 5
 Inschrijfvoorwaarden  Aantal vragen: 1
 Jeugdcommissie  Aantal vragen: 1
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 5
 Materialen  Aantal vragen: 1
 Minicommissie  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Proeftrainingen  Aantal vragen: 2
 Recreantenhockey  Aantal vragen: 3
 Rookafspraken  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 5
 Sponsoring  Aantal vragen: 4
 Toernooien  Aantal vragen: 4
 Trainingen  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 2
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wedstrijdorganisatie  Aantal vragen: 2
 Zaalhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lidmaatschap
a.Hoe kan ik lid worden van MHCD? 

Via de site kan men zich direct aanmelden als lid van MHCD. Ter bevestiging van het lidmaatschap dient het uitgeprinte, ondertekende formulier te worden gemaild naar: [email protected]

Na ontvangst van dit formulier ontvangt men een bevestiging van lidmaatschap.

Inschrijven is ook mogelijk met een inschrijfformulier, te verkrijgen bij de ledenadministratie of het secretariaat.

 
b.Vanaf welke leeftijd kun je bij MHCD starten met hockey? 
Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen lid worden en beginnen als Jongste Jeugd. Tijdens de trainingen worden spelenderwijs de hockeybeginselen aangeleerd. Plezier staat echter altijd voorop! Als ze 6 jaar zijn stromen deze kinderen door naar de mini's.

Kinderen vanaf 6 jaar mogen 3 keer een proeftraining bijwonen, daarna kunnen ze zich aanmelden als lid. De minicommissie bepaalt wanneer de kinderen mee mogen gaan doen aan wedstrijden.
 
c.Ik ben verhuisd. Hoe en bij wie geef ik mijn adreswijziging door? 
Een adreswijziging dient per email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie, [email protected]  
d.Hoe meld ik me af als lid van MHCD? 
BeĆ«indiging van het lidmaatschap dient per email te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 juni voorafgaand aan het komende seizoen. 


Let op: bij opzegging na 1 juni van het lopend jaar verlengt u uw lidmaatschap met een heel jaar en bent u voor het nieuwe seizoen contributie verschuldigd
 
 
e.Kent MHCD een ledenstop? 
Nee, zonodig wordt er wel een aannamestop ingesteld en die is als volgt geregeld: Indien er een overschot aan aanmeldingen van leden is, kan het bestuur overwegen een aannamestop in te stellen. Deze aannamestop houdt het volgende in: 

1) Indien in een bepaalde leeftijdscategorie geen ruimte is vanwege een tekort aan trainers of andere begeleiding, behoudt MHCD zich het recht voor om de aanmeldingen voor die leeftijdscategorie tijdelijk te bevriezen tot het gebrek aan ruimte is opgelost. 
2) MHCD streeft ernaar om de aannamestop zo kort mogelijk te laten duren. 
3) De aannamestop kan gelden voor zowel trainingsleden als spelende leden. 
4) Eenmaal aangenomen kan er geen sprake zijn van aannamestop met terugwerkende kracht door het ontstaan van een ruimte gebrek. 
5) MHCD streeft naar maximaal 15 jeugdleden per team bij de D, C, B en A junioren en naar maximaal 11 jeugdleden bij de Mini 8-tallen en maximaal 9 jeugdleden bij de Mini 6-tallen voor wat betreft de spelende leden. 
6) MHCD streeft naar maximaal 2 extra spelers(sters) per team die als trainingslid mee kunnen trainen. 
7) Bij de senioren en veteranen/veteranessen geldt alleen een aannamestop na overleg met de betreffende aanvoerder(ster) en TC. Wel geldt voor de niet-prestatie teams een maximaal aantal spelers(sters) van 20 per team. 
8) Indien sprake is van een aannamestop geldt: wie het eerst zich aanmeldt komt het eerst aan de beurt om ingedeeld te worden. De wachtlijst is openbaar. 
9) Bij opzegging van het lidmaatschap verliest men het recht om in een team ingedeeld te worden. Bij het niet voldoen van de contributie kan het bestuur besluiten het betreffende lid te royeren, waarna eveneens de rechten om terug te keren in het team zijn verloren, zelfs indien alsnog wordt voldaan aan de contributieverplichting. 
10) Het bestuur houdt zich ten alle tijden het recht voor om in geval van uitzondering van de bovenstaande regels af te wijken indien de situatie zich daartoe leent.