FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accomodatie  Aantal vragen: 4
 Bar  Aantal vragen: 4
 Bedrijvenhockey  Aantal vragen: 1
 Clubkleding  Aantal vragen: 4
 Communicatie  Aantal vragen: 3
 Contributie  Aantal vragen: 3
 Evenementen  Aantal vragen: 2
 Financiën  Aantal vragen: 11
 Geschiedenis  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen en 2e hands kleding  Aantal vragen: 1
 Hockey met een lichamelijke beperking  Aantal vragen: 3
 Hockeyen  Aantal vragen: 5
 Inschrijfvoorwaarden  Aantal vragen: 1
 Jeugdcommissie  Aantal vragen: 1
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 5
 Materialen  Aantal vragen: 1
 Minicommissie  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Proeftrainingen  Aantal vragen: 2
 Recreantenhockey  Aantal vragen: 3
 Rookafspraken  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 5
 Sponsoring  Aantal vragen: 4
 Toernooien  Aantal vragen: 4
 Trainingen  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 2
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Verzekeringen  Aantal vragen: 1
 Wedstrijdorganisatie  Aantal vragen: 2
 Zaalhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijfvoorwaarden MHC Drunen 
Lidmaatschap
 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. De minimum leeftijd is 4 jaar.
Voor leden die zich na 1 januari aanmelden geldt voor het lopende verenigingsjaar een korting op de contributie van 50%.
  
Opzegging
 Behoudens royement door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie ([email protected] Opzegging dient uiterlijk 31 mei van het lopende verenigingsjaar te geschieden.

Niet opgezegd voor 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht.
Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie.

Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zal na twee aanmaningen een boete worden opgelegd van € 12,50 en zal de inning in handen gegeven worden van een incassobureau, waarbij de inningskosten worden doorberekend aan het betreffende lid.

Wanneer de contributie niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de contributie is voldaan.

Betalingsvoorwaarden
Ieder lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. De jaarlijkse inning van de contributiegelden zal in twee termijnen plaatsvinden. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig inschrijfgeld van € 25,= verschuldigd.

Contributie en inschrijfgeld
 De contributiebedragen en kortingsregelingen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onder het kopje Verening / Leden en Lidmaatschap op de homepagina van www.mhcd.nl.
 
Soorten lidmaatschap
 -Regulier hockey: deelname aan trainingen en wedstrijden t.b.v. de competitie.
-LG-hockey: hockey voor jongeren met een lichamelijke beperking die niet rolstoelafhankelijk zijn. De leeftijdsgrens van LG-jongeren ligt tussen de 8 en 19 jaar.
-Trainingslid: deelname uitsluitend aan trainingen, het spelen van competitiewedstrijden is niet toegestaan.
-Trimhockey: voor dames en heren met weinig tot geen hockeyervaring, die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en 'n partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer.
-Niet-spelend lid: neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging.
  
Verplichtingen:
 -Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
-Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
-Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
-Ouders van juniorleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.

Kleding
 Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht.
De kleding bestaat uit een donkerblauw poloshirt met korte mouw, met aan de voorzijde een horizontale ingeweven citroen-gele streep en daarboven het MHCD embleem, een donkerblauw short of rokje (met vast broekje) en effen, citroen-gele kniekousen met ingeweven MHCD-logo aan beide zijden op de enkel.
 
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, het dragen van een mondbeschermer wordt aangeraden.
De clubkleding, alsmede overige hockeybenodigdheden, is verkrijgbaar bij Sportwereld Drunen, Raadhuisplein 19, 5151JH Drunen.

Met regelmaat is in het clubhuis de mogelijkheid tweedehands kleding te kopen, openingstijden van de tweedehands winkel worden gepubliceerd op de site.

Reclame op wedstrijd- en trainingskleding
Voor het voeren van reclame op wedstrijd- en/of trainingskleding gelden aparte regels. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de sponsorcommissie via [email protected].
  
Vrijwilligerstaken/ extra bijdrage aan het verenigingsleven
 Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden of ouders van jeugdleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). 
De mogelijkheden zijn o.a.: een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen, organiseren toernooien, materiaalcommissie.
  
Verzekeringen
 Voor leden die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.